Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

SEO Nedir?

Dijital kavramının hayatımızdaki ağırlığının her geçen gün artması ile birlikte tüketici alışkanlıklarının değişmesi sonucunda markaların pazarlama stratejileri içerisinde çok daha belirgin yer tutmaya başlayan SEO; web sayfalarının Google başta olmak üzere arama motorlarında hedeflediği kelime gruplarında görünür sıralamalar elde edebilmesi adına arama motoru botları ve kullanıcı deneyimini geliştirme bakış açısıyla optimize edilmesidir.

Bu detaylı tanıma baktığımızda SEO’nun organik görünürlük, sıralamalarda iyileşme, kullanıcı deneyimini ve arama motoru botlarının crawl (tarama) performansını geliştirmek etrafında şekillendiğini söyleyebiliriz. 

Arama motoru optimizasyonunun amacı yalnızca bir web sitesinin organik görünürlüğünü ve trafiğini artırmak değil, bu trafiğin niceliğinin yanında niteliğinin de hedeflenen çizgide kalmasını sağlamaktır. 

Örneğin; birçok farklı kategoride yüzlerce ürün satan bir e-ticaret sitesini düşünelim. Bu e-ticaret sitesi için oluşturulacak SEO stratejisinde temel hedef ürün ve kategori sayfalarının organik görünürlüğünü geliştirmek olacaktır. Bu performansı sağlayabilmek adına bir blog inşa inşa edilmesi ve kategori ya da ürün sayfalarına kıyasla nispeten daha düşük rekabete sahip olan blog odaklı sorgulardan erken dönemde performans alınması bakıldığında web sitesinin organik trafiğini artıran bir hamle olacaktır fakat asıl amacı ürün satışı yapmak olan bir web sitesi için SEO ile artan bu trafiğin bir değeri olmayacaktır. Dolayısıyla SEO’da stratejiyi kurgulama aşamasından çıktıları değerlendirme ve strateji revize etme adımlarına kadar sürecin tüm aşamalarında web sitesinin amaç ve kapsamı dikkate alınmalıdır.

SEO Nasıl Yapılır?

SEO birçok teknik kavramın bir araya gelmesi ile oluşan bir süreç olsa da felsefesi itibariyle temas ettiği nokta; kullanıcı ve belirli noktalarda arama motoru botları için optimum sayfa yapıları oluşturulmasıdır. 

Önceki satırlarımızda da değindiğimiz üzere SEO’da çoğu zaman standardize edilmiş bir süreçten bahsedemeyiz çünkü web sitelerinin ihtiyaçları, kapsamları ve beklentileri değişkendir. Yoo Digital’de arama motoru optimizasyonu sürecini marka bazında özelleştirerek en doğru strateji ve uygulama ile maksimum verim hedefliyor, bu verimi sağlayabilmek adına yalnızca makro değil mikro stratejilerle de fark yaratıyoruz.

Yoo Digital’de Adım Adım SEO

Arama motoru optimizasyonu web sitesinin ihtiyacına, hedef kitleye, sektördeki potansiyel rakiplere ve rekabete, dijital pazarlama hedeflerine ve beklentilere bağlı olarak şekillenen bir süreç olduğundan dolayı belirli noktalarda standardize edilmesi mümkün ve bizce doğru değildir. 

Yoo Digital’de kişisel ya da kurumsal marka fark etmeksizin SEO stratejisi inşa ederken ve uygularken;

 • Web sitesinin mevcut durumdaki performansını detaylarıyla inceliyor ve bu analiz sürecinde yalnızca performansa ilişkin noktalara değil bu performansta geliştirilmesi gereken alanlara da on page (site içi), off page (site dışı) ve teknik kırılımlarına değiniyoruz. 
 • Web sitesinin amaç ve kapsamını dikkate alarak potansiyel müşterilerine ulaşabileceği kelime gruplarını tespit ediyor, paralelde ise sektör analizi yaparak potansiyel rakipleri belirliyor ve persona oluşturuyoruz .
 • Analizlerimiz sonucu elde ettiğimiz çıktıları SEO ile hedeflenen organik görünürlük ile örtüşecek şekilde bir plana aktarıyor, aksiyonlarımızı önceliklendirerek erken dönemde performans gelişimine zemin hazırlayacak efektif adımlar atıyoruz.
 • Yol haritamızda yer alan aksiyonlarımızı hedeflediğimiz zaman periyoduna bağlı kalarak uyguluyor, bu uygulama sürecinde ise marka tarafındaki yazılım ve pazarlama ekipleri ile dirsek temasında kalarak stratejimizin çok daha efektif bir yapıda uygulanmasını hedefliyoruz.
 • Web sayfalarımızı optimize etmeye yönelik uygulamalarımızı aylık periyotlarda marka ekiplerine raporluyor, SEO stratejimiz kapsamında almayı planladığımız aksiyonlardan bahsediyor ve en önemlisi mümkün olduğunca somutlaştırılan veriler üzerinden hareket ederek stratejimizin uygulamadaki karşılığını şeffaflıkla ortaya koyuyoruz. 

noktalarında hareket ediyoruz.

Siz de markanıza, hedef kitlenize ve yer aldığınız sektöre tümüyle uygun bir SEO stratejisi arıyorsanız tek yapmanız gereken Yoo Digital’in uzmanları ile hemen iletişime geçmek! 

Site İçi (On Page) SEO Nedir?

On-Page SEO

Web sayfaları içerisinde alınan aksiyonları ifade eden On Page (Site İçi) SEO, arama motoru botlarının web sayfalarımızı anlamlandırma sürecini desteklemesi itibariyle SEO’nun asla göz ardı edilmemesi gereken çalışma alanlarından biridir. 

Arama motoru botlarının web sayfalarımızın organik görünürlüğünü artırması için hedeflediğimiz kullanıcı kitlesi için değer üreten sayfa yapılarına sahip olduğumuzu anlamlandırması gerekir. İşte tam bu noktada sayfa yapılarımızı oluşturan bileşenler devreye girer. SEO’yu yalnızca bir ya da birkaç çalışma sistematiğinin bir araya gelmesi ile işleyen bir süreç olarak değerlendirmemeli; teknik, site içi ve site dışı kırılımlarını bir bütün olarak ele almalıyız ki arama motoru botları ve kullanıcılar için bütüncül bir optimizasyon süreci organize edebilelim.

Heading Hiyerarşisi

Heading Hiyerarşisi

Arama motoru botlarının On Page (Site İçi) SEO segmentinde sinyal aldığı alanlardan biri olan heading hiyerarşisi için algoritmanın değerleme korelasyonu içerisindeki yeri itibariyle en flu alanlardan biridir diyebiliriz. Burada sahip olmamız gereken yaklaşım; başlıkların kullanım nedeninin, sayfanın ilgili bölümünün ne anlattığını ifade etmek olduğudur. 

Dolayısıyla hem kullanıcı hem arama motoru botlarının crawl deneyimi açısından baktığımızda, heading tag’lerinin sayfayı bölümlendirmesi ve doğru ipuçlarını vermesi itibariyle değerli alanlar olduğunu söyleyebiliriz.

Meta Title – Description

Arama motoru botlarının sinyal aldığı ve kullanıcıların SERP’de doğrudan temas ettiği alanlar olması dolayısıyla meta title ve description’ın web sayfaları yapısına mutlaka dahil edilmesi gerekir. 

Meta title ve description alanları oluşturulurken sayfanın kapsamı ve kullanıcıyla temas ettiği nokta (bilgi, hizmet ya da ürün olabilir) dikkate alınmalıdır. 

Örneğin; bir ayakkabı markasının ürünlerinin yer aldığı sayfamızın meta tag kurgusunda “modelleri ve fiyatları” gibi ifadelere yer vermemiz gerekirken, “ayakkabı nasıl yıkanır” sorgusunu karşılayan web sayfamızda e-ticaret odağında gelişen model ya da fiyat vb. sorgulara ihtiyacımız yoktur.

Site Dışı (Off Page) SEO Nedir? 

Site dışı SEO; bir web sitesinin dijital dünyadaki profilinin arama motoru botlarının anlamlandırma ve değerleme sürecine katkı sağlayacak şekilde inşa edilmesi olarak tanımlanabilir. Site dışı SEO denildiğinde çoğu zaman akla ilk gelen kavram backlink olsa da SEO’nun temel bileşenlerinden olan bu süreci tek bir kavram üzerinden okumak yeterli değildir. 

Site dışı SEO çalışmaları mutlaka site içi ve teknik SEO süreçleri ile paralel gelişmeli ve bu süreç içerisinde hangi metod uygulanırsa uygulanırsa ilişkisellik ve otorite kavramlarından ödün verilmemeli. Bu noktadaki gözlemlerimiz; teknik ve site içi kırılımlarda optimize edilen web sitelerinde site dışında doğru adımlar atıldığı takdirde arama motorlarının değerleme süreçlerinin hızlanabileceği yönündedir. Elbette burada web sitesinin kapsamı ve marka değerini de göz önünde bulundurarak değerlendirme yapmamız gerekir. 

Her gün binlerce kullanıcının doğrudan marka odaklı sorgularla arama eğilimi gösterdiği bir web sitesinin site dışı SEO noktasındaki performansı ile çok daha lokal ve yalnızca belirli hizmet gruplarına hitap eden bir web sitesinin performansının aynı olmasını beklemek gerçekçilikten uzak bir yaklaşımdır. 

Backlink Nedir?

Backlink

SEO’nun belki de en çok tartışılan kavramlarından biri olan backlink; bir internet sitesinin, metin, video, görsel ya da farklı medya türleri kullanarak başka bir internet sitesini referans etmesini ifade eder.

Backlink çalışmaları ile temas edilmek istenen nokta; Google’da otoriter yani değerli web sitelerinden referans bağlantılar alarak arama motoru botlarına “ben de değerli bir web sitesiyim” sinyalleri gönderebilmektir. 

Doğru Backlink Stratejisi Nasıl Olmalı?

Bir önceki satırlarda değindiğimiz üzere site dışı SEO çalışmaları site içi ve teknik ile paralel ilerlemelidir ki maksimum fayda sağlanabilsin. 

Örneğin; bilgisiyar, telefon vb. teknolojik ürülerin satışını yapan bir e-ticaret sitesinin henüz teknik anlamda ve site içerisinde arama motoru botları ve kullanıcı deneyimini geliştirmeye yönelik alabileceği birçok aksiyon varken SEO performansını doğrudan otoriter ve güvenilir web sitelerinden aldığı backlink ile şekillendirmeye çalışması, kısa vadede kısıtlı etki gösterse de uzun vadede kazanım sağlamayan değersiz bir strateji olacaktır. 

Google’ın ve bizlerin backlink stratejisi noktasındaki yaklaşımı; en iyi referansın doğal yollarla kazanılan referans olduğudur. Hedef kitlenizin search ettiği birçok kelime grubundan trafik çekmeyi başaran forumda misafir yazar olarak uzmanlık alanınız bir konuyu işlemeniz ya da web sitenizin blog bölümünde yayınladığınız ve güncel trendlere temas eden içeriğin sosyal mecralarda ve dijital dünyada birçok platform tarafından paylaşılacak değerde olması doğal backlink kazanımlarına örnektir. 

Dolayısıyla doğru backlink stratejisi yapay bir kurgudan uzak, ilişkisellik ve otorite kavramlarını dikkate alacak şekilde doğru zamanda doğru hamleleri yapabilecek esneklikte olmalıdır. 

Negatif Backlink Çalışmalarına Müdahale

Arama motorlarında görünürlük elde etme adına artan rekabet art niyetli çalışmalarla daha sık karşılaşmamıza ve bu çalışmaların SEO performansımızı etkilememesi adına birtakım önlemler almamıza zemin hazırlamıştır. 

Rakiplerimizden biri ya da birkaçı, SEO performansımıza zarar vermek adına arama motorlarının değersiz ve güvenilir olmayan şeklinde işaretlediği web sitelerinden adımıza backlink çalışması yapabilir.  Bu durumun önüne geçebilmek adına backlink profilimizi düzenli takip ediyor olmamız ve spam backlinkleri fark ettiğimiz anda Google’ın sunduğu bağlantı reddetme aracı disavow tool ile bu bağlantıları Google’a bildirerek “bağlantılardan sorumlu değilim” dememiz gerekir. 

Yoo Digital’de bir web sitesinin backlink profilinin düzenli olarak takip edilmesi, spam olarak nitelendirilebilecek backlinklerin tespit edilerek ayıklanması ve disavow tool aracılığıyla Google’a iletilmesi süreçlerinin tümünü uzman ve deneyimli SEO danışmanlarımız ile organize ederek web sitenizin organik trafiğini negatif SEO çalışmalarından koruyoruz. 

Teknik SEO Nedir?

Teknik SEO; bir internet sitesinin hedef kelime gruplarında organik trafiğini artırması ve görünürlüğünü geliştirmesi adına web sayfalarının ön (frond end) ve arka yüzde (back end) kullanıcı ve arama motoru botlarının deneyimini geliştirme amacına yönelik alınan aksiyonların bütününü ifade eder. 

Teknik SEO noktasında değerlendirebileceğimiz onlarca faktör vardır ve bunların bütününe baktığımızda temel hedefin; internet sitesinin tasarımsal boyutta kullanıcı beklentilerini karşılarken arka planda da arama motoru botlarının tarama (crawlability), indeskleme (indexability) ve anlamlandırma süreçlerini optimize bir yapıda yürütmesine destek vermelidir.

Teknik SEO kapsamında üzerinde mutlaka durmamız ve detaylandırmamız gereken noktaları site hızı, http yanıt kodları, crawl budget (tarama bütçesi) ve crawl depth (tarama derinliği) olarak sıralayabiliriz.

Site Hızı

Page Speed

İnternet sitesinin kod bloklarının sorunsuz bir şekilde taranabilir olması her ne kadar başlangıç düzeyinde arama motoru botlarının beklentilerini karşılasa da, bu taramanın mümkün olan en hızlı şekilde yapılabilmesi site hızı ile doğrudan ilgilidir ve site hızı, son yıllarda kademeli bir şekilde sıralama sonuçlarında etkisini artıran en önemli parametrelerden biridir.

Site hızının önemine iki açıdan değinmemiz gerekir. 

 • İlki; Arama motoru botlarının taradığı sayfaları hızlı bir şekilde indirerek crawl budget (tarama bütçesi) efektif kullanabilmesi ve böylelikle internet sitesinin yalnızca bir ya da birkaç değil birçok sayfasını taramaya ve anlamlandırmaya zaman ayırabilmesidir.
 • İkinci ise kullanıcı deneyimi üzerindeki etkisidir. Özellikle doğrudan bilgi ya da satış odaklı internet sitelerinde kullanıcı, aradığı sonuca mümkün olan en hızlı şekilde ulaşmak ister ve sayfa yüklenme hızının beklentilerin altında kaldığı durumda potansiyel müşteri ya da dönüşüm internet sitesini terkedecektir.

Site hızı optimizasyonunda odaklanmamız gereken alanlar, sayfanın request sayısı ve size’ı olmalıdır. Burada elbette PageSpeed’in verdiği çıktıları uygulayalım fakat bu çıktıların da temelde iki noktaya hizmet ettiğinin farkında olalım. 

Örneğin; görsel formatlarının değiştirilmesi doğrudan boyut noktasında yapılacak bir tasarrufa işaret eder. Ya da kullanılmayan JS’lerin akıştan kaldırılması request’i azaltacağı gibi upload edilen dosya boyutunu da küçültecektir.

HTTP Durum Kodları

İnternette yer alan bir web sayfasını görüntülemek istediğimiz anda tarayıcımızdan web sitesinin barındığı sunucuya bir istek gönderilir. Sayfaya erişim amacıyla gönderilen bu isteğe gelen yanıt ise sayfanın sorunsuz bir şekilde erişime açık olduğunu (200), kalıcı olarak herhangi bir sayfaya yönlendirildiğini (301) ya da sunucudan yanıt gelmediğinden dolayı açılamadığını (500) ve daha birçok anlama gelebilir. 

Arama motoru optimizasyonu çalışmalarının özünde yatan noktalardan birinin de kullanıcıların ve arama motoru botlarının web sitesinin akışı içerisindeki tüm sayfalara sorunsuz bir şekilde ulaşabilmesi olduğunu dikkate alırsak, http yanıt kodlarının düzenli takip ve optimizasyonunun önemini daha net anlayabiliriz. 

Web sayfalarımızın döndürdüğü yanıt kodlarını Oncrawl ya da Screaming Frog gibi analiz araçlarıyla tespit edebilmenin yanında sunucu kesintilerinin varlığını ve/veya yoğunluğunu yakalayabilmek ve yine arama motoru botlarının crawl süresince karşılaştığı yanıt kodlarına ilişkin verileri izleyebilmek adına Google Search Console kullanmamız gerekir. 

Crawl Budget (Tarama Bütçesi)

Web sayfalarımızın Google’da ya da diğer arama motorlarında görünür pozisyonlar elde ederek hedeflediği kitleye ulaşabilmesi adına öncelikle arama motoru botları tarafından sorunsuz bir şekilde belirli aralıklarla taranıyor olması gerekir. 

Google’ın her internet sitesine ayırdığı bir tarama bütçesi (crawl budget) vardır ve bu tarama bütçesinin yüksek ya da düşük olması, web sitesinin sunduğu içeriğin değerinde sayfaların yüklenme hızına, internal (iç) link akışından http yanıt kodlarına kadar birçok etkene bağlı olarak değişir. 

Web sayfalarımız üzerindeki optimizasyon çalışmalarının arama motorlarındaki görünürlüğümüzü etkileme süresi hiç şüphesiz bu değişimlerin tespit edilmesi yani crawl akışına dahil edilmesi ve anlamlandırılmasına bağlıdır. Dolayısıyla arama motoru botlarının web sayfalarımızı sıklıkla ziyaret ettiği senaryoda aldığımız aksiyonların olası etkilerini diğer tüm değişkenleri sabit kabul edersek daha kısa sürede görmenin mümkün olacağını söyleyebiliriz. 

Yine web sitemiz akışı içerisinde yeni eklenen bir kategori, ürün, blog ya da herhangi bir SEO görünürlüğü hedeflediğimiz sayfanın performans kazanabilmesi adına geçen süreyi belirleyen çoğu zaman tarama bütçesidir. Yüksek tarama bütçesine sahip olduğumuz durumda yeni eklenen sayfalarımız hızlıca dizine eklenecek ve arama motoru botları tarafından anlamlandırılarak sıralama sonuçlarına dahil edilecektir. 

Site hızını maksimum seviyeye çekmek, akış içerisinde tüm sayfaların 200 yanıt kodu döndürdüğünden emin olmak, web site mimarisini internal (iç) link akışını destekleyecek şekilde kurgulamak ve site haritası ve robots.txt gibi crawl sürecini yönetmemize yardımcı olacak yapıları ideal düzeyde kullanmak, tarama bütçesini efektif bir şekilde optimize etmemizi sağlayacak aksiyonların başında gelir. 

Crawl Depth (Tarama Derinliği)

Tarama derinliği (crawl depth), bir web sayfasına ana sayfayı çıkış noktası kabul edilerek kaçıncı tıklamada ulaşıldığını ifade eder. Örneğin; ana menü yapısı içerisinde yer verilen ve dolayısıyla ana sayfadan bağlantıya sahip olan X sayfasının derinliğini 1 kabul edersek; ana sayfadan doğrudan bağlantıya sahip olmayan fakat X sayfası aracılığıyla erişilebilen Y sayfasının derinliği 2 olacaktır. 

Google’ın bu noktadaki yaklaşımı; kullanıcı ve arama motoru botları için öneme sahip değer üreten sayfaların tarama derinliği içerisinde ana sayfaya mümkün olduğunca yakın konumlandırılmalarıdır. 

Ahrefs, Screaming Frog, Oncrawl ve daha birçok 3. party analiz aracı ile web sitelerinin tarama derinliğine ilişkin görünümlerini detaylandırabiliriz. Tarama derinliğinin optimize edilmesi noktasında ise; breadcrumb yapısının web sayfalarına dahil edilmesi, header ve footer menü yapısının yanı sıra sidebar yapısının efektif bir şekilde kullanılması ve internal link akışını geliştirecek widget’lara odaklanmamız gerekir. 

Sıkça Sorulan Sorular

SEO stratejimiz ve danışmanlık sürecine ilişkin yanıtını merak edeceğini düşündüğümü soruları sizin için derledik. 

Arama motoru optimizasyonu tek başına yeterli bir dijital pazarlama kanalı mıdır? 

SEO, oldukça geniş ve içerisinde farklı disiplinleri barındıran dijital pazarlamadaki değerli ve özellikle belirli sektörler için en önemli çalışma kanalı olmasına karşın tek başına çoğu zaman yeterli değildir. Günümüzde kullanıcıların birçok farklı dijital kanalı aktif bir şekilde kullandığını düşünürsek dijital dünyadaki görünürlüğümüzün tümünü SEO odağında kurgulamak hayli eksik ve uzun vadede rekabet edebilme yeteneğimizi düşürecek stratejilerden biri olacaktır. 

Dijital pazarlamada bütüncül bir bakış açısına sahip olarak tüm kanalların birbirini besleyeceği gerçeğini mutlaka görmeli ve yine buna bağlı olarak hedef kitlemizin kümelendiği kanalların tümünde markamıza performans katacak stratejilere sahip olmalıyız. 

SEO danışmanlığında fiyatları nasıl belirliyorsunuz? 

Arama motoru optimizasyonu sürecinde etki sahibi birçok metrik vardır ve bu metrikler fiyatlandırmada da belirleyici olur. Örneğin; büyük markaların ve pazar yerlerinin yer aldığı bir sektörde e-ticaret yapmak amacıyla oluşturulan bir web sitesinin SEO için ayırması gereken bütçe ile niş sayılabilecek bir sektörde kullanıcıların bilgi odaklı arama eğilimlerini karşılamak amacıyla oluşturulan içerik sitesinin SEO’da ihtiyaç duyacağı bütçe farklı olacaktır. 

Yoo Digital’de SEO danışmanlığı için fiyatlandırma yaparken öncelikle web sitesinin amaç, kapsam ve mevcut durum performansını detayları ile inceliyor, daha sonrasında ise web sitesinin yer aldığı pazarı, pazardaki rekabeti ve potansiyel rakiplerimizin mevcut durumunu detaylandırıyor ve son adımda ise SEO ile performans hedeflenen detay noktaları ve olası KPI’ları dikkate alarak fiyatlandırma çalışmamızı finalize ediliyoruz.

Garantili SEO nedir? SEO’da başarı garantisi veriyor musunuz? 

Garantili SEO, optimizasyon çalışmaları sonucunda hedef kelime gruplarında mutlaka gelişim gösterileceğinin ifade edilmesi olarak tanımlanır. Özellikle son yıllarda SEO’ya artan talebe de bağlı olarak ortaya çıkan yetkinlik düzeyi belirli seviyenin altında olan ve Google algoritmalarına ilişkin net bir fikri olmayan SEO danışmanları ya da ajanslarının gündeme getirdiği bu kavram, optimizasyon çalışmalarında nihai değerlendiricinin Google olduğundan uzak bir değerlendirmedir. 

SEO’da mevcut duruma, pazardaki rekabete, potansiyel rakiplere, bütçeye ve çalışmanın hedefine bağlı kalınarak oluşturulan detaycı bir SEO stratejisi yine belirlenen zaman periyodu içerisinde eksiksiz uygulandığı takdirde web sayfalarının organik görünürlüğünün ve dolayısıyla trafiğinin artmaya başladığını görüyoruz. Elbette burada altını çizmemiz gereken nokta; tüm bu optimizasyon çalışmalarında gün sonunda değerlendirmeyi arama motoru algoritmalarının yaptığıdır. Yine web sitelerinin optimizasyon çalışmalarına verdiği tepki de birçok faktöre bağlı olarak değişir. Dolayısıyla burada net bir süre vermek mümkün olmamakla birlikte, çoğu zaman 4-6 aylık periyotta SEO’da başarı sağlandığını da ifade etmemiz gerekir. 

SEO danışmanlığında hangi araçları kullanıyorsunuz?

SEO stratejimizi inşa ederken, uygularken ve uygulama sonuçlarını takip ederken Screaming Frog, Ahrefs, Semrush, SimilarWeb, SEOmonitor ve Deepcrawl analiz araçlarını kullanıyoruz. Elbette hangi aracı kullanacağımızı ihtiyaçlarımız şekillendiriyor. Örneğin; SEO stratejimizi pazar ve rakip analizi ile genişleteceğimiz durumlarda SimilarWeb, Semrush ve Ahrefs’den yararlanırken web sitesinin teknik SEO kırılımdaki olası problemlerini tespit etmek adına Screaming Frog ya da Deepcrawl kullanıyoruz. 

SEO’da düzenli raporlama neden önemli? 

Arama motoru optimizasyonu dinamik bir süreçtir ve her ne kadar ilk adımda müthiş detaylı bir SEO stratejisi oluşturularak aksiyonlar bu strateji kapsamında uygulanmaya başlasa da, zaman periyodu içerisinde değişen dinamikler SEO stratejisinde çeşitli boşluklar yaratabilir. Bu tip durumlarda SEO stratejisindeki boşlukları doldurmanın en iyi yolu düzenli raporlamadır.

Aylık periyotta hangi aksiyonların alındığı, önümüzdeki süreçte hangi aksiyonların planlandığı ve en önemlisi alınan ya da alınması planlanan aksiyonların hangi noktalara temas etmesinin hedeflendiği ve organik performans, hedef kelime grupları ya da sıralama alınan sorgu sayısındaki değişimin yönü ve ivmesini ve pazardaki rakiplerin performanslarındaki değişimi ve iyi ya da kötü giden noktaları kapsayan düzenli raporlar şeffaf bir yönetim adına da değerlidir. 

Yoo Digital’de istisnasız tüm projelerimiz için aylık periyotlarda düzenli raporlar oluşturuyor ve bu raporlarımızı çözüm ortaklarımız ile paylaşarak SEO stratejimizi geliştirmemize yardımcı olacak ipuçlarını doğrudan sektörden alarak fark yaratıyoruz.  

Backlink nedir? SEO çalışmaları için önemli midir? 

SEO’da üzerine en çok konuşulan ve tartışılan kavramlardan biri olan backlink (geri bağlantı), bir web sitesinin çeşitli yollarla (kelime, görsel ya da video bağlantılar) başka bir web sitesini referans etmesini ifade eder. 

Yoo Digital’in backlink kavramına yaklaşımı; en iyi geri bağlantı, doğal yollarla kazanılır fakat süreç içerisinde ihtiyaçlara bağlı olarak ücretli geri bağlantı seçenekleri de dikkate alınmalı noktasındadır.  Örneğin; kullanıcıların search trendlerini yakalayan ve kapsamı itibariyle rehber niteliği taşıyan bir blog içeriği hazırladığınızı ve sosyal medya kanallarında paylaştığınız  bu içeriğin farklı web sitelerinde paylaşıldığını ya da kaynak niteliği taşıdığını düşünelim. Örneğimizdeki durumda web sitesi ürettiği değerli içerik ile doğal yollardan birçok backlink kazanacak ve bu geri bağlantılar yalnızca teknik anlamda değil marka bilinirliği noktasında da değer yaratacaktır. 

Yine uzmanlığınız olan alanda çeşitli web sitelerine röportaj vermek ya da misafir yazar olarak uzmanlığınıza ilişkin içerikler yayınlarak kişisel ya da kurumsal web sitenizin linkini kullanarak bu içerikten geri bağlantı kazanmak seçenekleri de değerli alternatiflerdir. 

Elbette realite her zaman örnek verdiğimiz durumlardaki gibi gelişmez. Özellikle kullanıcılar ve arama motoru ile yeni tanışan web sitelerinde marka bilinirliği ve crawl budget (tarama bütçesi) gelişimi adına geri bağlantılara ihtiyaç duyulur. Bu tip durumlarda da backlink çalışmalarının ilişkisellik ve otorite kavramlarından ödün vermeden inşa edilmesi gerekir. Örneğin; kamp ve outdoor spor malzemeleri satan bir e-ticaret sitesi için performanslı ve otoriter bir gezi blogunda backlink çalışması yapmak mantıklı ve değerlidir. Toparlamak gerekirse; hedef kitlemizin kümelendiği alanlarda görünür olmamızı sağlayacak backlink kavramına mesafeli yaklaşılmaması ve doğru noktalarda SEO stratejisi içerisine dahil edilmesi gerektiği düşüncesindeyiz. 

Kullanıcı deneyiminin SEO çalışmaları içerisindeki yeri ve önemi nedir? 

SEO’nun temelinde yatan nokta; kullanıcı ve arama motoru botlarının crawl deneyimini aynı anda geliştirmektir. Nitekim Google’ın son güncellemelerine ve Search Console ve diğer tool’lar aracılığıyla paylaşmaya başladığı datalar baktığımızda, kullanıcı deneyimini çok daha net ölçümlemeye çalıştığını ve bu noktadaki eforunu önümüzdeki süreçte de devam ettireceğini görebiliriz. Kullanıcılara aradığı bilgiyi, ürünü ya da hizmeti mümkün olan en doğru ve hızlı şekilde ulaştırmayı hedeflediğimiz arama motoru optimizasyonu çalışmalarında dönüşüm odaklı bir yaklaşım benimseyebilmek ve kullanıcıların web sayfalarımız içerisindeki etkileşim oranını artırabilmek adına kullanıcı deneyimi kavramı üzerinde mutlaka durmamız gerekir. 

Ne kadar süre SEO danışmanlığı almalıyım? 

Arama motoru optimizasyonu süreklilik ve disiplin kavramları etrafında şekillenmesi gereken bir süreçtir. Yine dijital dönüşümün artan hızı günümüzde yüzlerce farklı pazarda yer alan binlerce firmanın SEO’ya önemli bütçeler ayırmasına ve rekabet düzeyini yükseltmesine zemin hazırlamıştır. Tüm bunlara ek olarak; web sitesinin dinamik bir yapı olduğunu ve bu yapının sürekli genişleyerek hedef kitlesinin kümelendiği alanlara ulaşabilmesi gerektiğini dikkate aldığımızda, SEO’yu belirli bir periyotla sınırlandırmanın doğru bir bakış açısı olmadığını söyleyebiliriz. SEO’nun organik görünürlükte sürekli bir gelişime zemin hazırlayabilmesi adına kesintisiz devam etmesi gereken bir çalışma sistematiği olduğunun altını çizmemiz  gerekir.  

SEO’da farklı ekiplerle entegre çalışmak neden önemlidir? 

On Page (Site İçi), Off Page (Site Dışı) ve Teknik olarak üç bölüme ayırabileceğimiz SEO’da bütüncül bir iyileştirme ve sürecin eksiksiz ilerleyebilmesi adına içerik, yazılım ve pazarlama ekipleri ile entegre çalışılması gerekir. Örneğin; kaynak kodlara dahil edilmesi planlanan canonical tag için yazılım ekibi ile çalışılması gerekirken kullanıcıların arama eğilimi gösterdiği sorguları hedefleyebilmek adına ihtiyaç duyulan blog içeriklerinin hazırlanması adına içerik ekibinin desteğini gereklidir. Dijital pazarlamanın diğer kanallarındaki çıktıların SEO’yu beslemesi ya da organik sonuçların diğer dijital pazarlama kanalları için anlamlı çıktılar sağlaması, SEO ajansının pazarlama ekipleri ile de temasta olması gerekliliğini ortaya koyan örneklerden biridir. 

SEO’da sonuçlar nasıl takip edilmeli? 

Arama motoru optimizasyonu, bir web sitesinin hedef kelime gruplarındaki görünürlüğünün artması amacını taşır ve bu görünürlük artışının raporlanmasında ve takibinde SEOmonitor, Google Search Console ve Google Analytics başta olmak üzere birçok farklı tool kullanılabilir. Sonuçların takip metodu temelde web sitesinin mevcuttaki durumuna bağlı olarak da değişebilir. 

Örneğin; henüz yeni yayına girmiş bir web sitesinde henüz 2-3 aylık periyotta efektif organik trafik beklemek realiteden uzak bir yaklaşım olacaktır. Bu durumda SEO çalışmalarının yaratacağı sonuçları; web sayfalarını sıralama almaya başladığı sorgular, bu sorguların arama motorunda hangi pozisyonlarda yer aldığı ve zaman periyodu içerisinde sorgu sayısındaki değişim olarak takip etmek daha doğru olacaktır. Fakat halihazırda belirli bir performansa sahip olan ve kritik noktalarda dokunuşlara ihtiyaç duyan web sitesindeki optimizasyon çalışmalarının sonuçlarını hedef kelime gruplarındaki pozisyon değişimleri ve bu değişimleri organik trafik üzerindeki etkisi ile takip edebiliriz. Dolayısıyla SEO’nun birçok alanında olduğu gibi sonuçların takibinde de duruma bağlı bir karar vermek ve çalışmaların hedefi ile örtüşen anlamlı bir metod ortaya koymak gerekir. 

SEO ajansı seçerken nelere dikkat etmeliyim? 

Kişisel ya da kurumsal markanız için SEO hizmeti almayı planladığınız bir ajansın; 

 • dijital dünyadaki gelişmeleri ve özellikle algoritma güncellemeleri yakından takip edebilecek kapasitede olması,
 • henüz ilk adımda birçok detayı dikkate alarak kapsamlı ve realite ile bağdaşan bir SEO stratejisi oluşturması, 
 • web sitesinin dinamik yapısına uyum sağlayabilmek adına süreklilik ve disiplin kavramlarından ödün vermemesi, 
 • SEO stratejisi kapsamında planlanan aksiyonları hedeflenen zaman periyotlarında eksiksiz bir şekilde uygulaması ya da uygulanması adına doğru ekipleri koordine etmesi, 
 • farklı ekiplerle entegre çalışabilecek iletişim kanalları ile süreci sorunsuz bir şekilde idare edebilmesi 
 • ve son olarak tüm süreci şeffaf bir şekilde idare ederek gün sonunda alınan aksiyonları ve bu aksiyonların organik görünürlük üzerindeki etkilerini raporlaması

beklenir. Bu yetkinlik düzeyine sahip SEO ajansı ile verdiğiniz eforun karşılığını almanız ve hedef kitlenize ulaşmanızı sağlayacak sorgularda görünür pozisyonlar elde etmeniz mümkündür. 

SEO’nun avantajları nelerdir?

SEO hizmeti, arama motorlarında sektörünüzle ilgili aramalarda üst sıralarda yer alarak ziyaretçi ve müşterileri sitenize gelmesini sağlayan dijital pazarlama hizmetidir. Bu tabiri basit şekilde açıklamak gerekirse SEO bir nevi mağazanıza gelen müşteriyleen iyi şekilde ilgilenmek, web sitesinde vakit geçirmesini sağlamak, elinizde olan ürün veya hizmetinizi bir nevi internet ortamında satışa dönüştürebilmesini sağlayarak, markanızı duyurabilme stratejisi diyebiliriz. Bu sebeple SEO için yapılan tüm çalışmaların tamamı aynı zamanda bir marka bilinirlikliği çalışması niteliğindedir.

 • Marka prestijini ve bilinirliliğini artırır.
 • Geri dönüşü yüksek karlı dijital yatırımdır.
 • Doğrudan ilgili hedef kitleye ulaşılmayı sağlar.
 • Diğer reklam ve mağaza giderlerinden tasarruf sağlar.
 • Günlük aylık bir sınırlaması yoktur rakiplerinize göre daha optimum bir sayfa sağlıyorsanız sonsuz marka görünürlüğü.

SEO Çalışmasıyla Google Üst Sıralarda Olmanız Ne İfade Eder?

Google’da arama yapan kullanıcılar, yaptıkları aramalarda karşılaştıkları ilk satırdaki arama sonucuna ortalama tıklama oranı %43.32’dir. İkinci satır %37.36, üçüncü satır %29.90, dördüncü satır %19.38, beşinci satır %10.95’dir. Aramalarda Google sonuçlarında ilk sırada bulunmanız diğer pozisyonlara göre daha fazla tıklama ve görüntülenme almanızı kullanıcılarda oluşan algı ile sektörünüzdeki en iyi marka imajı vermeniz için yeterli olacaktır.

Pozisyona Göre Ortalama Tıklama Oranı

Yoo Digital Olarak SEO Hizmeti Çerçevesinde Neler Yapıyoruz?

Yılların tecrübesi ile kişi ve kurumlara arama motoru optimizasyonu (search engine optimization) ve dijital pazarlama hizmeti vererek müşterilerinin hedeflerini en kısa ve en iyi şekilde yerine getirerek onların gelişmesini ve büyümesini sağlamaktadır.

Google arama motorunda optimizasyon hizmeti veren firmamız, ziyaretçi sayınızı en iyi şekilde ve kalıcı yolla organik ziyatçi sayısını arttırmayı hedefliyoruz. Küçük büyük her firma için SEO ile çok düşük maliyetlerle arama motorlarında doğru kitleye doğru kelimelerde ilk sayfada yer alarak ziyaretçi alabilirsiniz.

 • Teknik Analiz
 • Site Hızı Optimizasyonu
 • Backlink Çalışması
 • On-Page Optimizasyonlar
 • Kullanıcı Deneyimi Optimizasyonu
 • Dönüşüm Oranı Optimizasyonu
 • Tarama Bütçesi Optimizasyonu

Leave a comment